Medewerkersonderzoek

Wat speelt er in je organisatie?

Het MarktCheck medewerkersonderzoek gaat verder dan een traditioneel MTO. Zo’n MTO vraagt vooral naar meningen over de werkzaamheden, de werkomgeving en het management.

Wordt hierop goed gescoord, dan zijn blijkbaar de werknemers ‘tevreden’ en leveren zij optimaal toegevoegde waarde. Maar vaak is dat helemaal niet zo en schieten interventies vanuit het management ‘mis’ omdat onbekend is wat écht zou helpen.

MarktCheck stelt de juiste vragen, waardoor je als werkgever de bevlogenheid van je werknemers leert kennen en stimuleren.

\

Wat vind je van je werk?

\

Wat is belangrijk voor je om in je werk terug te vinden?

\

Hoe sta je zelf in het leven?

\

Hoe haal je het beste uit jezelf?

\

Hoe kan de organisatie je daarbij helpen?

\

Welke verhalen heb je?

Wat zorgt voor bevlogenheid?

Iedereen kent immers de medewerkers met precies dezelfde functie en manager, waarbij de één altijd klaagt over werkdruk en de ander altijd vrolijk is en een stapje meer zet voor de klant… Hoe je zélf in het leven staat en of je in je werk vindt wat in het leven belangrijk voor je is, blijkt minstens nét zo bepalend voor tevredenheid en zeker bevlogenheid. Wil je medewerkers die het beste uit zichzelf halen – en dat wil je – dan kom je er niet met een gewoon MTO.

De mens aan het woord

Het MarktCheck-medewerkersonderzoek meet de waardering van de werkbeleving en levert daarmee KPI-indicatoren waarmee het management uit de voeten kan. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een MarktCheck-onderzoek haalt verhalen op: in de enquête, in groepssessies en in persoonlijke interviews en StoryTelling sessies. Alleen dan wordt de wereld achter de cijfers zichtbaar. Daardoor wordt meten, beleven.

Vertrouwen opbouwen

Hoe meer vertrouwen, hoe meer informatie. Een MarktCheck-onderzoeker stelt zich dan ook persoonlijk voor, laat zich zien op de werkvloer en legt de werkwijze uit. En vooral legt de onderzoeker uit dat het onderzoek veilig is voor de respondent. Alles wat naar boven komt wordt niet alleen geanonimiseerd, maar ook niet-herleidbaar tot de bron doorgegeven. Het lidmaatschap van de branche-organisatie MOA met de verplichting om integer onderzoek te doen, is daarbij een basisvoorwaarde. Meer informatie over anonimiteit in medewerkersonderzoek vind je hier.

“De onderzoekers van MarktCheck zijn toegankelijk en empathisch”

“Wat een leuke enquête, anders dan ik gewend ben”

“Wat goed dat nou eens écht onze mening gevraagd wordt, ik kom nooit verder dan mijn manager”

“Wij hebben nu door wat er echt aan de hand is op de werkvloer”

De MarktCheck benadering

De benadering van MarktCheck is een vorm van zelfreflectie: de medewerker staat even stil bij zichzelf. Het MarktCheck-medewerkersonderzoek maakt de behoeften en drijfveren van de medewerkers zichtbaar en laat hen nadenken over wat ze belangrijk vinden om in hun werk terug te vinden. De mate waarin hun werk op deze waarden aansluit, bepaalt hoe tevreden of zelfs bevlogen ze zijn.

MarktCheck laat zowel de waarden zien die de medewerkers binden aan de organisatie, als de waarden waaraan de organisatie nog beter tegemoet kan komen. Bovendien volgt uit de analyse niet alleen wat het management kan doen, maar ook wat de medewerkers zelf (als team of persoonlijk) kunnen doen voor meer tevredenheid.

Bij haar onderzoeken vindt MarktCheck het proces even belangrijk als het eindresultaat. Zo zorgt de sterke focus van MarktCheck op ‘draagvlak creëren’ niet alleen voor meer respondenten, het laat de medewerkers ook weten dat het management echt geïnteresseerd is in wat hen beweegt. De methodiek van zelfreflectie wordt door medewerkers meteen als nuttig ervaren en zij voelen zich gehoord. Dit alle bevordert de kwaliteit van hun antwoorden en dus de output van het onderzoek.

MarktCheck presenteert graag de resultaten in een PowerPoint tijdens de terugkoppeling, waarbij het team zelf met oplossingen komt voor de verbeterpunten uit het onderzoek. Dit opent een heel nieuw gesprek tussen de betrokkenen, waarin hun waarden centraal staan binnen het gezamenlijk belang dat ‘succes van de organisatie’ heet. 

Tot slot kan MarktCheck herhalingsonderzoek uitvoeren om de voortgang te meten en de verbeteringen te borgen.

Wil je over medewerkersonderzoek graag meer informatie?

Stel hier je vraag