Onderzoek voor Gemeente Rotterdam

De wereld om ons heen verandert snel, waarbij de gemeente Rotterdam meer en meer te maken krijgt met complexe en weerbarstige vraagstukken. Hierbij is de oplossing nog onbekend. Om tot juiste en passende oplossingen te komen, roept gemeente Rotterdam regelmatig de hulp in van designbureaus. Dit doet zij vanuit verschillende plekken binnen haar organisatie. Daardoor ontbreekt inzicht in het soort opdrachten en in de effectiviteit van de samenwerking en uitkomsten. Ook is het inzicht in het landschap van bureaus met hun expertises beperkt. 

Om haar opdrachtgeverschap verder te professionaliseren, heeft de gemeente Rotterdam MarktCheck benaderd. MarktCheck heeft eerst het hele landschap van designbureaus in kaart gebracht. Vervolgens heeft ze de bureaus waarmee de gemeente Rotterdam samenwerkt, geïnterviewd over deze samenwerking. In de interviews is de bureaus gevraagd naar hun opdrachten voor de gemeente Rotterdam, hun ervaringen in het samenwerken met de gemeente en werden ze uitgenodigd de gemeente te adviseren over verdere samenwerking.

 

Het resultaat was een analyse- en adviesrapport dat de gemeente Rotterdam inzicht gaf in de huidige samenwerkingsverbanden op dit gebied. Ook gaf het rapport aanknopingspunten voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en designbureaus. ‘Opdracht geslaagd’, volgens de gemeente!

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Vaak krijg ik de vraag wat zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek nu kost? In dit blog neem ik jullie mee langs de factoren die van invloed zijn op de prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De vraag naar de prijs is in ieder geval een onderwerp waarover een...

Lees meer
Medewerkerstevredenheidsonderzoek St. Scala Scholen

Medewerkerstevredenheidsonderzoek St. Scala Scholen

Stichting Scala scholen benaderde MarktCheck om een onderzoek te doen onder de medewerkers van het Bestuursbureau. Door het thuiswerken tijdens Corona en de wisseling van medewerkers was het teamgevoel wat verwaterd. Met een tevredenheidsonderzoek wilde Scala een...

Lees meer
Stel hier je vraag