Waardenonderzoek voor Penta Scholengroep

De Penta scholengroep bestaat uit 7 (inmiddels 8) middelbare scholen met in totaal 4.500 leerlingen en 480 medewerkers. MarktCheck heeft in opdracht van Penta een waardenonderzoek uitgevoerd onder leerlingen, ouders en medewerkers van alle Pentascholen, als onderdeel van het nieuwe Schoolplan.

Opzet onderzoek

MarktCheck heeft alle deelnemers gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een school in het algemeen en wat ze goed en minder goed vinden aan hun eigen Pentaschool. Deze vragen werden open gesteld, dus iedereen was vrij om uitgebreid of beknopt te antwoorden. De respons was zeer goed, waaruit niet alleen een grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers bleek, maar ook de toegankelijke manier van bevragen.

Vervolgens analyseerde MarktCheck de antwoorden op de ‘belangrijkheids’-vragen en formuleerde hieruit 33 stellingen met waarden en schooleigenschappen. Deze stellingen werden in een tweede enquête aan leerlingen, ouders en medewerkers van alle Pentascholen voorgelegd. Ook vroeg MarktCheck iedereen zijn of haar Pentaschool een rapportcijfer te geven.

Uitkomsten en vervolgactie

Penta kreeg met deze enquêtes de beschikking over een aantal breed gedeelde waarden die een goed uitgangspunt boden voor verdieping, zeker in combinatie met de aangegeven verbeterpunten en de rapportcijfers. Daar is Penta mee aan de slag gegaan, geholpen door de schat aan achterliggende informatie in de rapportage door MarktCheck.

Opdrachtgever: Penta Scholengroep
Dit waardenonderzoek maakte deel uit van de brandingscampagne van L5 Communicatie Design voor Penta.

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Vaak krijg ik de vraag wat zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek nu kost? In dit blog neem ik jullie mee langs de factoren die van invloed zijn op de prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De vraag naar de prijs is in ieder geval een onderwerp waarover een...

Lees meer
Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Een medewerkersonderzoek wordt vaak gehouden om zicht te krijgen op welke HR-interventies er nodig zijn. Naar mijn mening is het onderzoekstraject zélf al een interventie voor de organisatie. In dit artikel beschrijf ik mijn kijk hierop.   Het doen van onderzoek...

Lees meer
Stel hier je vraag