Inclusief medewerkersonderzoek voor Afeer

Sociaal werk- en leerbedrijf Afeer is met bijna 1000 werknemers de grootste werkgever in de regio Oost-Groningen. Afeer is een samenvoeging van de afdelingen Werk van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde en het Werk-leerbedrijf Synergon.

In de Afeer-organisatie komen twee culturen samen: de sociaal bewogen ambtenaren van de gemeenten en de Synergon-medewerkers voor wie ‘werken bij Synergon’ een heel belangrijk deel van hun leven is.

Daarnaast vonden met deze samenvoeging organisatiewijzigingen plaats, deed nieuw werk zoals verpakken van snoep zijn intrede, werden werkprocessen in de sociale werkplaatsen lean gemaakt en kwamen nieuwe collega’s met andere mindsets aan boord. Dat was niet voor iedereen altijd even eenvoudig.

Nu de nieuwe uitvoeringsorganisatie stond, rees de vraag hoe deze werd ervaren door de Afeerders zélf. Welke belemmeringen ervaren zij? Waarom melden zoveel van hen zich ziek? Welke verbeterpunten geven zij aan?

Als expert in community-onderzoek werd MarktCheck gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren. Centraal daarbij stond dat iedereen de kans kreeg om gehoord te worden, óók degenen zonder e-mailadres en degenen die niet kunnen lezen en schrijven. Het Taalpunt Afeer stond paraat om medewerkers te helpen en een deel van het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Marion Matthijssen.

Tijdens de onderzoeksanalyse zijn de door de medewerkers genoemde verbeterpunten meegenomen en is ook aandacht besteed aan het historisch gegroeide wij-zij denken in deze regio.

Vervolgens zijn de uitkomsten en aanbevelingen niet alleen aan de directie gepresenteerd, maar ook in een extra toegankelijk geschreven onderzoeksrapport aan de medewerkers.

Het resultaat van het onderzoek door MarktCheck is dat ondernemersraad en directie nu intensiever samenwerken. Werkgroepen door heel het bedrijf heen geven input voor het uitvoeren van de aanbevelingen. Afeer zet nu in op betere interne communicatie en op intensievere ontwikkeling van de medewerkers. Directie en managers gaan vaker het gesprek aan op de werkvloer. De teamleiders krijgen ondersteuning bij het met empathie leiden van de medewerkers met een beperking. Door het onderzoek en vervolgens alle positieve actie is het wantrouwen in de organisatie verminderd. Als gevolg hiervan wordt beter samengewerkt en is het structureel ziekteverzuim gedaald, waardoor de werksfeer beter is.

Kortom: met vernieuwd elan werkt iedereen aan de verdere bouw van Afeer!

Opdrachtgever: Afeer

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Vaak krijg ik de vraag wat zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek nu kost? In dit blog neem ik jullie mee langs de factoren die van invloed zijn op de prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De vraag naar de prijs is in ieder geval een onderwerp waarover een...

Lees meer
Medewerkerstevredenheidsonderzoek St. Scala Scholen

Medewerkerstevredenheidsonderzoek St. Scala Scholen

Stichting Scala scholen benaderde MarktCheck om een onderzoek te doen onder de medewerkers van het Bestuursbureau. Door het thuiswerken tijdens Corona en de wisseling van medewerkers was het teamgevoel wat verwaterd. Met een tevredenheidsonderzoek wilde Scala een...

Lees meer
Stel hier je vraag