Medewerkerstevredenheidsonderzoek St. Scala Scholen

Stichting Scala scholen benaderde MarktCheck om een onderzoek te doen onder de medewerkers van het Bestuursbureau. Door het thuiswerken tijdens Corona en de wisseling van medewerkers was het teamgevoel wat verwaterd. Met een tevredenheidsonderzoek wilde Scala een...

Hoe kunnen we beter lobbyen voor onze leden?

BMZM, de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars, vroeg MarktCheck om een ledenonderzoek onder haar leden te doen. Het doel was om meer inzicht in de bedrijfsvoering van de leden te krijgen. Zoals: hoeveel mantelzorgers helpen onze leden? Hoeveel...

Inclusief medewerkersonderzoek voor Afeer

Sociaal werk- en leerbedrijf Afeer is met bijna 1000 werknemers de grootste werkgever in de regio Oost-Groningen. Afeer is een samenvoeging van de afdelingen Werk van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde en het Werk-leerbedrijf Synergon. In de Afeer-organisatie...

Marktverkenning voor basisschool De Springplank

De Springplank te Fijnaart biedt Engelstalig onderwijs volgens de Early Bird methode en is daarmee een VVTO-school (vroeg vreemdetalenonderwijs). De Springplank is in 2020 Excellente School op dit gebied geworden, de enige met dit excellentieprofiel in de regio. KIK...

Onderzoek voor Gemeente Rotterdam

De wereld om ons heen verandert snel, waarbij de gemeente Rotterdam meer en meer te maken krijgt met complexe en weerbarstige vraagstukken. Hierbij is de oplossing nog onbekend. Om tot juiste en passende oplossingen te komen, roept gemeente Rotterdam regelmatig de...

Waardenonderzoek voor Penta Scholengroep

De Penta scholengroep bestaat uit 7 (inmiddels 8) middelbare scholen met in totaal 4.500 leerlingen en 480 medewerkers. MarktCheck heeft in opdracht van Penta een waardenonderzoek uitgevoerd onder leerlingen, ouders en medewerkers van alle Pentascholen, als onderdeel...
Stel hier je vraag